Video

VIDEO ART

Mistake, Momentum, Memory: Sisyphean Reparations

Nagmamadaling Umaga at ang Bubuyog at Ako ay Isa

Advertisements